W Podziemiu można odkryć zarówno zewnętrzne, jak i podziemne włości - Baraki.Zewnętrzne włości można odkryć zarówno podczas eksploracji Królestwa, jak i podczas eksploracji Podziemia. Będą one widoczne na obu komórkach.

Baraki można znaleźć tylko podczas eksploracji Podziemia.

Aby wysłać eksploratorów do Podziemia, otwórz Korpus ekspedycyjny i oznacz punkt Podziemie obok namiarów klatkiNie można wysłać misji z innych miast. Podziemne misje można wysyłać tylko z Szybu, Kopalni lub Stolicy.

Dlatego, próbując wysłać eksploratora do Podziemia z niewłaściwej włości, otrzymasz uwiadomienie:W Podziemiu obowiązuje kara za czas trwania wszystkich podziemnych misji - plus 25%
Można tymczasowo usunąć karę „+ 25%” za pomocą Usługi turniejowej