Baraki to podziemne włości. Początkowo są one niewidoczne i mogą zostać odkryte przez eksploratorów.
Barak generuje się jako włość niczyja, rasą budynków są Rycerze. Podczas zagarnięcia włości rasa budynków w Barakach zmienia się na rasę nowego właściciela.
Czas istnienia baraków wynosi 14-18 dni.

Aby zagarnąć włość Barak, trzeba przestudiować naukę "Podziemne włości".Baraki można zagarniać, rabować, w nich można zagarniać jeńców i rujnować budynki. W Baraku jest 43 komórki, z których od 8 do 18 komórek są zajęte budowlami bojowymi 7 poziomu, które nie da się uszkodzić lub zrujnować.
Na reszcie komórek można budować budynki, jak w Szybie, oprócz bojowych, magazynu klanu i rezerwacji klanu.Istnieją 8 typów Baraków. Typ Baraku zależy od specjalizacji według jednego z rodzajów jednostek bojowych, na przykład, Najemnicy.
Na mapie Podziemia to widać na ikonce jednostki na włości.W garnizonie Baraku znajduje się armia, skład której zależy od rodzaju budowli bojowych w tej włości.
Armia w obronie Baraku jest neutralna, nie należy do potworów.
Początkowo dla rasy neutralnej we włości opcja „Wojsko we włości nie wymaga wynagrodzenia” jest aktywna i znika po pierwszym zagarnięciu posiadania.

Wewnątrz włości w opisie Budowli centralnej opisano parametry włości wpływające na jeden konkretny typ jednostki.
Pierwsze 3 parametry działają w tej włości, kolejne 3 działają globalnie we wszystkich włościach, w tym w bieżącej (np. Starożytna magia), zmniejszając podstawowe parametry treningu jednostek (koszt surowców, czas treningu, ludność). Parametry kilku Baraków są sumowane.