Specjalizacje#

Specjalizacja może być u gracza tylko jedna. Czyli podejmujesz decyzję, który kierunek sobie wybrać, i jego rozwijasz.
UWAGA! Wybór drugiej specjalizacji unieważnia pierwszą.
Studiowanie specjalizacji przyznaje Ci znak danej specjalizacji, który będzie widoczny w Twoich włościach. Każda specjalizacja daje bonusy w pewnym okresie.

Specjalizacja Handlarz. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zmniejszenie rynkowego podatku, %: 2 5 9
zwiększenie zbioru handlowych sklepików o: 0.01 0.02 0.03


Specjalizacja Kleryk. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zwiększenie % wskrzeszania w budowli Wskrzeszacza (%): 1 3 5
Pomniejsza czas przygotowania Lekarzy na %: 50 60 70


Specjalizacja Górnik. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
zwiększenie wydobywania żelaza przez żupy (%): 20 40 60
zwiększenie wydobywania kamienia w kamieniołomach(%): 20 40 60
zwiększenie wydobywania złota w kopalniach złota(%): 20 40 60

Żeby zobaczyć bonusy specjalizacji Górnik, zajdź do żupy, kamieniołomu albo kopalni i naprowadzaj na cyfrę wydobywania.

Specjalizacja Chlebodawca. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zwiększa pojemność mieszkań o: 25 5075
Zwiększa przyrost ludności w mieszkaniach o x/godzinę: 81216


Specjalizacja Architekt. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zmniejsza czas budowy, poprawy i remontu budowli o %: 506580


Specjalizacja Obrońca. 1 poziom 2 poziom 3 poziom
Zwiększa atak wież zwykłych o %: 50 75 100
Zwiększa straty przeciwnika od umocnień o x wojsk: 10 20 30
Zwiększa obronę garnizonu przed umocnieniami o : 1 2 3