Księga zaklęć#

Jak otworzyć księgę (dwa sposoby):
  • Kliknąć na podobiznę bohatera. To jedna z zakładek w prawej części okna bohatera.
  • Księga zaklęć pokazuje się po kliknięciu w okrągłym menu królestwa na polu albo włości.

Jak trafiają zaklęcia do księgi zaklęć#

Zaklęcia dają zwoje i aktywne nawyki.
  • Zaklęcia od nawyków
Pojawiają się w książce zaklęć po przestudiowaniu odpowiedniego nawyku bohatera.
  • Zaklęcia od zwojów
Kiedy zwoje mieszczą się w torbie bohatera, odpowiednie zaklęcia trafiają do księgi zaklęć.
Obok piktogramu zwoju w księdze zaklęć ukazuje się ilość zaklęć, równa ilości przedmiotów danej nazwy i jednego poziomu w torbie bohatera.
Zaklęcia jednej i tejże nazwy, ale różnych poziomów odznacza się różnymi piktogramami. Po rzuceniu zaklęcia przedmioty znikają z torby.
Zwój jakiegokolwiek poziomu może być wykorzystany przez bohatera jakiegokolwiek poziomu.

Jak rzucić zaklęcie#

Są dwa sposoby:
1. Po podwójnym kliknięciu na obrazek w księdze.
2. Pojedynczym kliknięciem i naciśnięciem przycisku "Wytwórz".

Jeśli te same zaklęcie jest rzucone dwa razy
Rzucone zaklęcia o tym samym poziomie nie są dodawane. Są zamieszczane przez zaklęcia o takim samym lub wyższym poziomie.

Jednoczesne rzucenie zaklęć może wydarzyć się podczas bitwy. Jednakowe zaklęcia kilku sojuszników podczas ataku lub obrony działające na przeciwnika lub sojusznika są dodawane.
Zaklęcia-infekcje są zastąpione przez taki sam lub wyższy poziom zaklęcia-infekcji.

Na kogo nie działają/ kto nie może wykorzystywać
Zaklęcia nie działają na jednostki i bohaterów, rozmieszczonych w schronie.
Jeśli nosicielem zaklęcia mógł zostać bohater i włość, ale bohater był rozmieszczony w schronie, to on nie zostanie nosicielem zaklęcia po tym, jak znajdzie się w garnizonie włości, zaklęcia, które zostało nosicielem.
Bohater nie może rzucać zaklęcia, jeśli jest rozmieszczony za zamkniętą bramą/tunelem i nie może zostać odbiorcą cudzego zaklęcia.
Dla bohatera nie jest dostępne rzucenie zaklęcia podczas misji, włącznie z rozmieszczeniem w włości sojusznika z misją «Pomoc».


Parametry zaklęć:
  • Poziom zaklęcia
  • Ilość potrzebnych środków (Wszystkie zaklęcia potrzebują środków)
  • Czas działania zaklęcia po jego rzuceniu
  • Niektóre zaklęcia mają określony czas działania
Po rzuceniu zaklęcia na miasto/bohater z terminem działania, w tym terminie działania na mieście/bohaterze pojawia się piktogram Rzuconego zaklęcia. Jeśli zaklęcie jest rzucone na gracza, to piktogram pojawi się w dolnej części miasta.
  • Cel rzucenia zaklęcia
  • Cel działania


Działanie zaklęć może być krótko- albo długotrwałe. Nosicielem działania zaklęcia może być swój/cudzy/sprzymierzony (klanowy) bohater, swoje/cudze/sprzymierzone (klanowe) włości (dalej związkowe i klanowe).
Jest możliwe działanie zaklęcia nie na nosiciela zaklęcia.
Na przykład, nosicielem zaklęcia jest Twoja włość, gdzie przychodzą wrogie wojska, które otrzymują działanie od zaklęcia. Zaklęcia nie działają na oszołomionego bohatera.