Misje z bohaterem
Bohater, który przyszedł do swojej włości, wypiera bohatera, który stał w garnizonie, - w schronie.

Nie można odprawiać bohatera do pomocy w włości, w której już znajduje się albo idzie tam bohater nadawcy pomocy.
Jeśli bohater wraca z pomocy, to do tejże włości można odprawiać następnego bohatera z pomocą.

Bohater, który przyszedł do włości, odpoczywa razem z wojskami ten sam czas, co i wojska.
Odpoczywający bohater analogicznie do wojsk nie może być przesunięty do schronu albo wysłany na misję.

Artefaktów nie wolno przemieszczać z/na obraz bohatera w misji, a także pod oblężeniem w garnizonie albo schronie.

W oknie misji w rozwiniętej misji pod krzyżykiem odezwania misji na piktogramie szybkości, w pokazującym się oknie można zobaczyć listę zaklęć i nawyków, która wpływa na trwałość misji.


WALKA z bohaterem
Jeśli atakujący bohater w końcu boju pozostał bez wojsk, to gracz bój przegrywa, ponieważ bohater nie uważany jest za bojową jednostkę.