Katapulta to jednostka bojowa specjalnego rodzaju, który pozwala niszczyć budynki w oblężonych Zewnętrznych włościach.Zbudować katapultę i podać namiary do jej instalacji można w budynku Warsztat. Przy tym na podane namiary królestwa wyjdzie misja Instalowanie katapulty. Instalowanie trwa 1 godzinę.

Oblężenie#

Po instalowaniu katapulty można od razu niszczyć budynki przeciwnika. Trzeba kliknąć w goblina we włości Katapulta, wybrać namiary celu, podać typ budynku do zaatakowania i kliknąć Zacznij oblężenie. Pierwszego strzału katapulta dokona natychmiast, dalej jeden strzał na 3 godziny. Jeśli we włości jest kilka budynków podanego typu, katapulta zaatakuje losowy budynek. Każdy strzał niszczy 1 poziom budowli niezależnie od innych modyfikatorów. Zasięg strzału wynosi 1 królestwo.

Katapulta może strzelać do budynków we włościach i osiedlach: szybach (nawet przy zamkniętym tunelu), jeziorach, warowniach, graalach. W każdej chwili oblężenie może zostać skasowane i cel zmieniony, jednak licznik strzałów nie zostanie wyzerowany.

Niszczenie katapulty#

Podczas i po instalacji Katapulty można zniszczyć ją przy pomocy misji Zniszcz katapultę.
Jeśli klan traci Warownię, z której wysłano katapultę, nowy właściciel warowni otrzymuje tę katapultę. Przy tym trwające oblężenie kończy się automatycznie.
Jeśli zburzono Warsztat, w którym była katapulta, ona zostaje zniszczona. Jeśli katapulta była w misji lub już na pozycji one nie zostaje zniszczona.