Oszołomienie#

Jeśli bohater przegrał bój, zostaje «Oszołomiony», nawet jeśli z nim zostały wojska. Przy czym jego podobizna staje się purpurowa i na niej ukazuje się czaszka. Bohater nie będzie uczestniczył w późniejszych bojach, dopóki oszołomienie nie minie.

Jeśli bohater wygrał bitwę, ale misja skończyła się niepowodzeniem z innego powodu (na przykład, misja "zagarnięcie zewnętrznej włości" przy pozostałych budowlach obronnych we włości), bohater nie zostanie oszołomiony.

Jeśli bohater w pomocy przegrał bój, to on zostaje «Oszołomiony» w włości pomocy. On wróci razem ze wszystkimi wojskami przy powrocie misji.

Oszołomiony bohater zachowuje się jak w schronie, ale artefaktów na obrazie bohatera przewlekać nie wolno.

Oszołomiony bohater zostaje w garnizonie do momentu ręcznego przemieszczenia jego do schronu i w pomocy do odezwania albo zakończenia czasu misji, nawet jeśli wszystkie jego wojska były zabite. Oszołomiony bohater nie może być wysłany na misję.
Bierne nawyki i zaklęcia nie pracują u oszołomionego bohatera.
Mana nie odnawia się u oszołomionego bohatera.