Wszystkie zaklęcia, które pojawiły się w księdze zaklęć umiejętności, mają określony czas na przygotowanie po jego rzuceniu.

Po rzuceniu zaklęcia w księdze zaklęć obrazek tego zaklęcia staje się nie aktywnym, i na nim w pojawiającym się okienku pokazuje się timer do wyodrębniania czasu na przygotowanie zaklęcia.