Przycisk “Bractwo miecza” staje się dostępny w Budowli centralnej po wykonaniu przez gracza odpowiedniego zadania.

Bractwo miecza pozwala Ci za wynagrodzenie zlecić u innych graczy zemstę na krzywdzicielach, którzy zaatakowali Cię, w ciągu 7 dni od chwili ataku.
Bractwo miecza, również pozwala wybrać zlecenie spośród dostępnych zleceń innych graczy i wykonać go, otrzymując nagrodę.
Rodzaje szkód:
а) zniszczenie wybranych jednostek wojskowych krzywdziciela;
b) kompletne zniszczenie wybranej ilości budynków w wybranej włości krzywdziciela;
c) przejęcie wybranej Zewnętrznej włości krzywdziciela.

Gracz może dokonywać zlecenia anonimowo lub otwarcie.
Można dokonać nie więcej niż 1 zlecenie zemsty, na jednym krzywdzicielu w każdym konkretnym okresie czasowym. Przerwa między zamówieniami musi wynosić co najmniej 24 godziny.
Nieograniczona liczba graczy może jednocześnie zlecić działanie na tym samym krzywdzicielu.

Gracz może zaakceptować zamieszczone zlecenie w ciągu 7 dni od chwili zamieszczenia.
Za wykonanie zlecenia zleceniodawca musi przyznać nagrodę (losowy zwój lub losowy artefakt).
Z konta zleceniodawcy pobiera się kwotę, w postaci czarnych pereł, równą wartości artefaktu lub zwoju odpowiedniego poziomu.
Wartość nagrody zostaje zwrócona zleceniodawcy w następujących przypadkach:
1. jeśli zlecenie nie zostanie zaakceptowane w ciągu 7 dni (anulowanie zlecenia).
2. jeśli zleceniodawca cofnął zlecenie zanim ktoś go zaakceptował.
3. jeśli zlecenie zostało zaakceptowane, jednak nie zostało wykonane w ciągu 7 dni (nie udana realizacja danego zlecenia przez wykonawcę).

Zlecenie jest niedostępne krzywdzicielowi, jego sojusznikom, współklanowiczom i członkom klanu, który podpisał umowę pokojową z klanem krzywdziciela.
Wykonawca może wykonać tylko 1 zlecenie w danym okresie czasowym.
Przerwa między wykonaniem zamówień musi wynosić co najmniej 24 godziny.
Wykonawca nie może zrezygnować z zaakceptowanego zlecenia. Ma 7 dni na wykonanie zlecenia. Po wykonaniu może odebrać nagrodę poprzez kliknięcie przycisku "Bractwo miecza".

Za wykonane zlecenie gracz otrzymuje +5 punktów do rankingu graczy "Bractwo miecza", za nieudane zlecenie zalicza się -1 punkt.
Dla klanów dodają się wszystkie punkty członków klanu.