Misja Przewiezienia surowców pozwala przewozić surowce między swoimi miastami.
Inicjowanie misji pochodzi z menu mapy królestwa przy kliknięciu na nie bieżącym swoim mieście.

Im powolniejszą wybierasz szybkość przewozu, tym taniej będzie kosztowała misja.

Dla wysłania misji potrzeba:

  • obecność kupców w budowli Gildia kupców
  • otwarta brama albo tunel we włości wysłania i we włości przeznaczenia

Odwołanie. Misji "Przemieszczenie surowców" odwołać nie można.

Zguba kupców. Z wiarygodnością 3% kupcy mogą zginąć po przewozie surowców. Ładunek przy czym będzie dostarczał się w całości i nieuszkodzeniu.

Właściwości interfejsu. Naprowadzając na budowlę zobaczysz w spływającym oknie, ile teraz kupców przygotowano w budowli, ile z nich w mieście, a nie w drodze.


PRZYKŁADY: Jeśli kupiec przewoził surowce z Twojego miasta do Twojego Szybu, a Szyb został zabrany - kupiec nie dostarczy surowców przeciwnikowi, a wróci do Twojego miasta z surowcami. Otrzymasz sprawozdanie o tym, że kupiec nie znalazł celu dla dostawy.