Na tablicach kosztu wojsk po poziomach wskazano, ile surowców i ludności należy wydać do treningu wojsk.
Ranking w tablicy to koszt wszystkich surowców za konkretną jednostkę, współczynnik serwera trzeba uwzględniać w późniejszych rozliczeniach
Parametr Obrona dla wszystkich wojsk = 0 domyślnie.

Tragarz

Wynagrodzenie
RankingPojemność
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Rycerze:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Rycerze:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Rycerze:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Rycerze:100)

Wojownik

Wynagrodzenie
Ranking
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Jeździec
Wynagrodzenie
Ranking
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Latający
Wynagrodzenie
Ranking
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Strzelec
Serwer
ekonomiczny
Serwer
Ekonomiczny
Wynagrodzenie
Serwer
ekonomiczny
Ranking
125 - 35 15 - 25 6 10 0,4 16 158 6 10 490
235 - 45 20 - 30 10 15 0,7 26 168 15 10 15 740
345 - 55 30 - 40 15 20 0,9 33 22 32 15 20 1013
450 - 60 35 - 45 15 25 0,9 35 25 35 15 20 1120

Lekarz
Wynagrodzenie
RankingWskrzesza
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Elfy:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Elfy:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Elfy:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Elfy:5)

Najemnik

Wynagrodzenie
Ranking
1 3 - 5 (Demony:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Demony:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Demony:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Demony:12-14)1 0,1 120 1 120

Mag
Wynagrodzenie
RankingZmniejsza straty wież i mag.wież
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Drou:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Drou:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Drou:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Drou:80)


Atak i Zdrowie są takie same dla potworów i wojsk graczy.

Tragarz
Ranking Pojemność
1 1 0 0 0 2 1 100
2 1 0 0 0 3 1 160
3 1 0 0 0 4 1 200

Wojownik

Ranking
1 0 1 0 0 103
2 0 1 0 0 153
3 5 0 0 0 255

Jeździec
Ranking
1 0 1 0 0 153
2 4 0 0 0 254
3 6 0 0 0 356

Latający
Ranking
1 0 1 0 0 203
2 6 0 0 0 306
3 7 0 0 0 407

Strzelec
Ranking
1 1 1 0 0 6 4
2 7 0 0 0 107
3 10 0 0 0 1510

Lekarz
Ranking
1 0 0 2 0 1028
2 0 0 3 0 1542
3 0 0 5 0 2070

Najemnik

Ranking
1 1 0 0 0 11
2 1 0 0 0 11
3 1 0 0 0 11

Mag
Ranking
1 1 0 0 1 522
2 11 0 0 1 1032
3 2 0 0 2 1544


Tragarz
Wynagrodzenie
Pojemność
1 0 8 0,1 6 50 2 100
2 0 12 0,1 8 24 8 3 160
3 0 15 0,1 10 12 2 4 200
4 0 15 0,1 10 12 2 4 200

Wojownik

Wynagrodzenie
1 2 - 3 10 0,2 10 120 10
2 4 - 6 15 0,3 14 134 16 15
3 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25
4 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25

Jeździec
Wynagrodzenie
1 3-4 15 0,2 26 170 15
2 5-7 25 0,4 38 62 25
38-10 35 0,6 52 84 4 35
48-10 35 0,6 52 84 4 35

Latający
Wynagrodzenie
1 4 - 6 20 0,3 32 236 20
2 8 - 10 30 0,5 40 84 30
310 - 12 40 0,7 54 98 6 40
410 - 12 40 0,7 54 98 6 40

Strzelec
Wynagrodzenie
125 - 35 6 0,4 32 316 6
235 - 45 10 0,7 52 336 30 10
345 - 55 15 0,9 66 44 64 15
445 - 55 15 0,9 66 44 64 15

Lekarz
Wynagrodzenie
Wskrzesza
1 0 - 1 10 3,0 50 400 70 10 1
2 1 - 1 15 4,6 70 600 90 15 2
3 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3
4 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3

Najemnik

Wynagrodzenie
1 3 - 5 1 0,1 150 1
2 5 - 7 1 0,1 180 1
3 7 - 9 1 0,1 210 1
4 7 - 9 1 0,1 210 1

Mag
Wynagrodzenie
Zmniejsza straty od wież i mag.wież
1 3 - 3 5 2,1 160 0 0 214 5 10
2 4 - 4 10 2,9 236 0 0 300 10 20
3 5 - 5 15 3,9 380 0 0 400 15 30
4 5 - 5 20 3,9 380 0 0 400 15 30


Maksymalne możliwe obniżenie żołdu armii - 99,74%:
Przy pomocy nauki Fiskus można obniżyć podstawowe żołd o 96%.
Resztę 4% można obniżyć o 80% przy pomocy różnych artefaktów i zaklęć. To znaczy jeszcze -3,2%.
Dodatkowo przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę jeszcze o 67%. To znaczy jeszcze -0,54%. Suma obniżonego żołdu wynosi: (-96%)+(-3,2%)+(-0,548%) = -99,74%

Przykład:
Żołd wojska wynosi 20000 złota na godzinę. Przy pomocy nauki Fiskus przestudiowanej do 20 poziomu podstawowy żołd zmniejsza się o 96%. 20000-96%(19200)=800.
Przy pomocy artefaktów, umiejętności i zaklęć można obniżyć pozostały żołd o kolejne 80%. W tym przypadku to będzie 800-80%(640)=160.
Przy pomocy Magii Starożytnej można obniżyć resztę 160 jeszcze o 67%. 160-67%(107)=53. W taki sposób w końcu otrzymasz maksymalnie możliwe obniżenie wynagrodzenia wojska o 99,74% - 53 złota na godzinę zamiast 20000

Zobacz jeszcze:
Nazwy jednostek
Trening jednostek