Aby wynająć bohatera w Tawernie, należy:#

 • przestudiować naukę Zarządzanie bohaterami
 • wybudować budowlę Tawerna
 • posiadać rangę Kapitana
 • Nie można wynająć bohatera w włości, która znajduje się pod oblężeniem.

Jeśli gracz miał bohatera i stał się o rangę niższy od Kapitana, bohater nie podda się graczowi, dopóki gracz znowu nie zostanie Kapitanem. Przy czym bohater zachowuje się jak oszołomiony.

Żeby obejrzeć charakterystyki bohatera, jego artefakty i zwoje, jego nawyki i zaklęcia - trzeba kliknąć na podobiznę bohatera.

Gracz może mieć maksymalnie 7 bohaterów:

 • 5 bohaterów można zdobyć dzięki nauce Zarządzanie bohaterami ( każdy poziom nauki zwiększa liczbę dostępnych bohaterów, całkowita maksymalna liczba bohaterów = 5)
 • 1 bohatera można zdobyć dzięki nauce Bohater dowódca ( cała nauka daje +1 jednego bohatera)
 • + 1 bohatera daje specjalny zestaw artefaktów.

Każdy bohater żeńskiej albo męskiej płci posiada:#

 • przypadkowe imię ze spisu imion (Możesz zmieniać imię bohatera po wynajmie),
 • klasę i specjalizację,
 • określoną ilość many,
 • określoną ilość doświadczenia,
 • poziom.

Mana potrzebna jest do tworzenia zaklęć. #

Ona odnawia się z czasem. Także można uzupełnić butelki many.
Mana nie uzupełnia się oszołomionemu bohaterowi, bohaterowi w azylu i na misji.

Poziom zależnie od doświadczenia - rośnie. #

Poziom jest limitowany przez naukę.
Po osiągnięciu maksymalnego poziomu doświadczenie przestaje rosnąć.

Bohater otrzymuje doświadczenie od zabitych wojsk przeciwnika. Doświadczenie bohatera zależy od kosztu zabitych wrogich jednostek podczas bitwy. Ilość zabitych oblicza się po rundzie wskrzeszania.

Obliczamy doświadczenie:

Na górniczym serwerze:
Jeśli zwycięża atakujący, doświadczenie bohatera = wartość zabitych jednostek wroga w złocie * 0.0002
Na bojowym serwerze:
Jeśli zwycięża atakujący, doświadczenie bohatera = wartość zabitych jednostek wroga w złocie * 0.0005

Na górniczym serwerze i na bojowym serwerze:
Jeśli zwycięża obrońca, doświadczenie bohatera = wartość zabitych jednostek wroga w złocie * 0.00005

Jeśli atakujący przegrywa, doświadczenie bohatera = wartość armii wroga w złocie * 0.000005
Jeśli obrońca przegrywa, doświadczenie bohatera = wartość zabitych jednostek wroga w złocie * 0.000003


PRZYKŁAD:
Na bojowym serwerze Gracz1 podczas ataku zabił 10 000 najemników 1. poziomu Gracza2 (cena 1 najemnika = 75 złota).
Doświadczenie bohatera Gracza1 = 75 * 10 000 * 0.0005 = 375
Za zniszczenie ruiny, która dopiero się pojawiła, gracz uzyska doświadczenie (przybliżone liczby):

Poziom ruinyGórniczy serwerBojowy serwerWojna Frakcji
1 4 doświadczenia 2 doświadczenia 2 doświadczenia
2 16 doświadczenia 8 doświadczenia 8 doświadczenia
3 30 doświadczenia 15 doświadczenia 15 doświadczenia
4 40 doświadczenia 20 doświadczenia 20 doświadczenia
5 50 doświadczenia 25 doświadczenia 25 doświadczenia
6 140 doświadczenia 70 doświadczenia 70 doświadczenia
7 190-200 doświadczenia95-100 doświadczenia -

Jeśli liczba potworów w ruinie wyrosła, ilość doświadczenia zwiększy się proporcjonalnie do liczby potworów.


Na górniczym serwerze:
W przypadku zwycięstwa atakującego przeciw potworom warowni doświadczenie bohatera = Ilość zabitych potworów w złocie * 0.0002*0.005
W przypadku klęski atakującego przeciw potworom warowni doświadczenie bohatera = Ilość zabitych potworów w złocie * 0.000005*0.005


Na bojowym serwerze:
W przypadku zwycięstwa atakującego przeciw potworom warowni doświadczenie bohatera = Ilość zabitych potworów w złocie * 0.0005 * 0.001
W przypadku klęski atakującego przeciw potworom warowni doświadczenie bohatera = Ilość zabitych potworów w złocie * 0.00005 * 0.001

Należy pamiętać, że koszt potworów warowni różni się od kosztu zwykłych potworów.

Jeśli otrzymuje się liczbę ułamkową, bierze się tylko część całkowitą.
Obrachunki są dokonane nie biorąc pod uwagę modyfikatorów doświadczenia od zwojów i artefaktów.

Jeśli w bitwie uczestniczy kilku graczy po jednej stronie, doświadczenie dzieli się odpowiednio do kosztu jednostek w armiach graczy przed początkiem bitwy. Koszt wojska oblicza się według kursu średniorynkowego.

Jeśli wojsko gracza uczestniczy w bitwie bez swojego bohatera, część doświadczenia przeznaczona temu graczowi znika.

Jeśli atakujący bohater uczestniczy w bitwie bez swojego wojska, przegra nawet jeśli broniący się nie ma wojska. Bohater nie posiada parametru "Atak".

Jeśli w boju uczestniczy oszołomiony bohater, nie otrzymuje doświadczenia.