Osiedleńcy wyruszają na puste pola w królestwie z misją Kolonizacja po to, żeby założyć nowe miasto.


Dla wysyłania misji potrzeba:

  • postać Osiedleniec wytrenowany w budowli Centrum kolonizacji
  • dostateczny poziom nauki Kolonizacja
  • otwarte bramy w mieście wysyłania

Od szybkości wysyłania misji Kolonizacja zależy ilość startowych surowców, które będą bonusem przy stworzeniu miasta. Im mniejsza szybkość, tym więcej startowych surowców.

Jeśli pole, na które wysłano osiedleńca,nie nadaje się do założenia miasta, albo na nim znajduje się jakikolwiek nie zbadany przez Ciebie obiekt (Zewnętrzna włość albo ruina), Kolonizator wróci z nieudaną misją. Jego można odprawić powtórnie na inne pole. Właśnie dlatego przed osiedlinami rekomenduje się Badać pole w królestwie.
Kiedy wybierasz ziemię do osiedlin uwzględniaj bonusy ziemi.


Nazwę nowemu miastu można będzie dać po pierwszym wejściu do miasta albo wewnątrz Budowli centralnej.