Obóz - mobilna włość, którą wykorzystuje się jako placówkę dla szybkich ataków.

Po kliknięciu na przycisk «Obóz» w kulistym menu królestwa wywołuje się dialog wysyłki misji "Rozbij obóz".
Do tej misji potrzebny jest bohater.

Pod premią drużyny jest pokazana ilość złota, które zabierane jest z włości wysyłki misji i wyładowuje się do banku Obozu w momencie początku jego rozbicia. Ilość złota jest równa wartości odprawionej armii za czas rozbicia biwaku.
Odwołanie misji jest możliwe.

Osiągnięciu pola, jeśli ono jest przydatne dla stworzenia miasta, tworzy się włość «Obóz».
Jeśli pole nie jest przydatne, to misja powraca, i przychodzi sprawozdanie o tym, że obozu nie udało się założyć.

W momencie początku rozbicia obozu na niego automatycznie za darmo nakłada się zaklęcie, które powołuje 50 kupców na 365 dni. W przypadku zginięcia kupcy nie zmartwychwstają

Na początku stworzenia obozu do zakończenia rozbicia obozu bohater, wojska i kupcy nie mogą porzucić obozu i bohater nie może wykorzystywać zaklęcia.
Na centralnej budowli obozu powrotny timer odlicza czas do jego rozbicia.Podczas rozbicia obozu, jeśli nie odbywa się odpoczynek wojsk, wojska i bohatera można przemieszczać do schronu, artefakty można przemieszczać między torbą a obrazem bohatera.

Obozów nie można ulepszać.

Osiedla w obozie są widoczne i dostępne, ale budowli w nich budować nie można.
Obóz zawsze jest widoczny dla innego gracza.

W/ze swojego rozbitego obozu można odprawiać dowolne misje, jak ze zwyczajnej włości.

Rujnacja obozu.

  • Obóz może zburzyć inny gracz, odprawiwszy misję "zburzenie obozu".
  • Obóz może zburzyć jego właściciel, naciskając przycisk «Zburzyć» w kulistym menu przy kliknięciu na biwak nawet w momencie rozbicia biwaku. Obozu nie może zburzyć właściciel, jeśli jakieś misje z obozu są w drodze.
Przy rujnacji obozu pozostałe wojska i bohaterowie zaczynają misję Ucieczka do najbliższego miasta.