Wyszedłszy z miasta przyciskiem "Wyjść do królestwa" trafiasz do królestwa. W dolnej części okna widzisz mapę Imperium. W tytule okna nadal widzisz nazwę i współrzędne Twego miasta. Ono uważa się za bieżące wybrane miasto, i w królestwie wszystko wykonuje się wobec jego. Czyli "Z niego".

Współrzędne królestwa w imperium określa się dwiema cyframi, na przykład, 36-11. Trzecią cyfrę współrzędnej nadaje pole w królestwie. Żeby przejść do królestwa z takimi współrzędnymi – skorzystaj z elementów nawigacji. Królestwo z Twoją bieżącą włością jest pokazane na mapie imperium czerwonym kwadratem. Królestwa z resztą Twoich włości jest wyodrębniona żółtymi kwadratami.


Pola wewnątrz królestwa, na których są miasta i inne włości, również mają numer, żeby jego zobaczyć, naciśnij na przycisk z górnej prawej strony "Włączyć\wyłączyć siatkę".


Bonusy ziemi
Każde pole w królestwie ma swoją ziemię. Każda ziemia ma pewne bonusy albo dysbonusy:


Bonusy można zobaczyć, kliknąwszy myszą na jakimkolwiek polu na mapie królestwa i wybrawszy przycisk "Informacja o ziemi":