Spis treści:
  • Wspólny atak kilku graczy
  • Wspólny atak tylko swoich drużyn z różnych włości
  • Wsparcie

Do wspólnego ataku (WA) może dołączyć się 1 sojusznik albo 1 konkurent, przy czym i Ty i on możecie dołączać wojska z dowolnej ilości swoich włości.
Możesz zaprosić wszystkich konkurentów lub wszystkich sojuszników, ale dołączyć się do ataku może tylko jeden człowiek.
Przy zaproszeniu do wspólnego ataku zewnętrzna włość NIE staje się dostrzegalną dla zaproszonych.
Do ukazania włości istnieje oddzielny interfejs (przycisk w menu na włości - "Uwiadomić o włości"). Jeżeli chcesz uwiadomić o włości kilku graczów, wpisz ich nicki oddzielając je przecinkiem lub spacją.

Jak wysłać WА:
Z konkurentem (sojusznikiem) określacie, kto będzie inicjatorem misji. Zwykle to gracz, który znajduje się najdalej od celu, żeby konkurent (sojusznik) nadążył dołączyć się. Jeśli na jednakowej odległości, to inicjator odprawia na powolnej szybkości, a dołączający się - na szybkiej.

a) Inicjator misji otwiera okno wysyłania misji "Atak", wybiera wojska, typ misji, szybkość.
Plus wystawia parametr "Zaprosić do misji" "Konkurentów" (albo "Sojuszników ").

b) Po tym konkurent(albo sojusznik) również odkrywa okno wysyłania misji i wybiera "Dołączyć się do misji" i imię inicjatora z listy. Jeśli w spisie jest kilka misji, to w górna będzie odprawiona wcześniej, dolna - później.
W analogicznym sposób (b) dołącza się misje z Twoich innych włości.

Wszystkie wojska, uczestniczące we WA, przyjdą do celu w jednym czasie do uczestnictwa w boju. Czas powrotu każdej misji będzie różny wychodząc z szybkości każdej misji i odległości do rodzinnej włości.

Jak wysłać WA tylko ze swoich drużyn:
Żeby odprawić atak na jakąkolwiek włość z kilku swoich włości, nie obowiązkowo zapraszaj sojuszników albo konkurentów. Zawsze możesz dołączyć do swoich drużyn wojska z innej włości, jeśli oni nadążają w czasie.
Dla tego:
a) pierwszą misję wyślij w zwykły sposób.
b) w późniejszych misjach wybierasz "Dołączyć" się i "Swoje imię".

Wsparcie:
We wspólnej obronie może uczestniczyć 3 graczy razem z właścicielem włości. Dla wysyłania pomocy sojusznicy albo konkurenci wybierają na mapie włość gracza, któremu wysyłają pomoc, i inicjują misję "Pomoc".
Więc oni mogą odprawić wojska z jakiejkolwiek ilości swoich włości.
Z czasem każda misja przyjdzie według swojej odległości do włości - celu.
Dla każdej drużyny można nadać swój czas, na ile zostawić wojska w włości.

Rangi:
Dostępność celu ataku według rang sprawdza się oddzielnie dla inicjatora, oddzielnie dla tego, kto dołączył się, dlatego przy planowaniu ataku wybieraj sojuszników odpowiednich rang.

Dzielenie surowców:
Surowce i Czarne Perły dzieli jednakowo na pół. Jeśli u kogoś zabrakło pojemności tragarzy na swoją połowę surowców - surowce spalają się.
Jeśli Czarnych Pereł 5 sztuk, to 3 zabierze inicjator ataku, 2 - ten kto dołączył się.


Odezwanie misji:
Reguła: jeśli inicjator wspólnego ataku odwołuje Wszystkie swoje drużyny z danej wspólnej misji, wtedy automatycznie odwołuje się wszystkie drużyny, które się dołączyły. Ale jeśli chociaż jedna drużyna inicjatora jest we wspólnej misji - ona przedłuża swoją wyprawę.

PRZYKŁAD:
Elf stworzył wspólną misję, Rycerz dołączył się.
Elf odwołał swoją misję - Rycerska misja automatycznie zawróciła się (unieważniła się).

PRZYKŁAD:
Elf stworzył wspólną misję, Rycerz dołączył się.
Elf dołączył jeszcze jedną swoją drużynę do wspólnej misji.
Elf odwołał swoją pierwszą drużynę - ale ponieważ druga drużyna jego jeszcze jest w misji - wyprawa trwa.

PRZYKŁAD:
Gracz wysłał misję z dalekiego miasta.
Dołączył się z pobliskiego miasta do siebie.
Atak z dalekiego miasta skasował się, z pobliskiego został.