Jeśli limit zaprosin uczestników klanu jest wyczerpany, to zaprosić nowego uczestnika nie można. Nie można również wysłać zaproszeń większej ilości graczy, niż przewiduje limit (nawet jeśli niektóre z pierwszych propozycji nie zostały przyjęte). Dlatego przed przyjęciem gracza, należny nawiązać z nim kontakt, dowiedzieć się, jakie są jego priorytety i czy spełnia kryteria określone przez dany klan.


Żeby opuścić klan.
Wejdź do Korpusu dyplomatycznego, na kartę Klan, w linijce z nazwą klanu naciskaj przycisk "Wyjdź z klanu".
Wyjdziesz z klanu nie od razu, lecz w ciągu 1 dnia, po zapisie powrotnego timera. Skasować wyjścia nie można.
Rozdziałowi klanu są dostępne dla budowy budowli Magazyn klanu i Rezerwat klanu.

Głowy klanu, bądźcie uważni, nie mylcie przycisku, macie jeszcze jeden przycisk "Rozformuj klan".


Wydalenie gracza z klanu.
Głowa klanu może wydalić gracza z klanu. Dla tego w Dyplomatycznym korpusie na zakładce Klany trzeba kliknąć na imię gracza, i w otwierającym się panelu, nacisnąć przycisk "Wydal gracza z klanu". Gracz wyjdzie z klanu nie od razu, a w ciągu 1 dnia, po zapisie powrotnego timera.

Rozformowanie klanu.
Głowa klanu może rozformować klan. Rozformowanie zarejestrowanego klanu odbędzie się w ciągu 24 godzin, po zapisaniu powrotnego timera. W ciągu tego czasu rozformowanie można skasować.