Gildia kupców Rycerze / Elfy / Demony / Drou / Undead


Poziom
Liczba
kupców
Czas treningu
kupca, min
Kryształy
1 1000 0 0 0 0 160
2 2000 0 1000 0 0 240
3 3000 0 2000 100 0 330
4 6000 0 3000 300 0 420
5 10000 0 5000 500 0 510
6 20000 0 10000 1500 15 75
7 40000 0 25000 3000 30 102

8

400 000

150 000

250 000

60 000

90

20

1

Pozwala trenować kupców. Żeby to zrobić trzeba wejść do gmachu, wybrać ilość kupców, którą chcesz wytrenować, i nacisnąć przycisk Zamówić. Wraz z podwyższeniem poziomu budowli powiększa się maksymalna ilość kupców w budowli, i zmniejsza się czas treningu danych jednostek.

Kupcy mogą wypełniać misję Przewiezienie surowców, a także dokonać zakupu surowców na Rynku.

Przy naprowadzeniu kursoru na budowlę w pokazującym się oknie można zobaczyć, ilu kupców zamówiono do treningu, ilu przygotowano oraz ilu postaci można przygotować maksymalnie przy danym poziomie budowli.

Do spisu budowli Przeglądaj spis dalej