This page (revision-23) was last changed on 26-Apr-2021 12:00 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:55 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 26-Apr-2021 12:00 1 KB Administrator to previous
22 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:55 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 11 changed one line
Od__szybkości wysyłania__ misji Kolonizacja zależy ilość startowych zasobów, które będą bonusem przy stworzeniu miasta. Im mniejsza szybkość, tym więcej startowych zasobów.\\
Od __szybkości wysyłania__ misji Kolonizacja zależy ilość startowych surowców, które będą bonusem przy stworzeniu miasta. Im mniejsza szybkość, tym więcej startowych surowców.\\