This page (revision-33) was last changed on 26-Apr-2021 11:43 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:55 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
33 26-Apr-2021 11:43 4 KB Administrator to previous
32 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
31 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
30 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
29 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
28 26-Apr-2021 11:55 5 KB Administrator to previous | to last
27 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
26 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
25 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
24 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
23 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
22 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last
21 26-Apr-2021 11:55 4 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 11 added 5 lines
Gracz może mieć __maksymalnie 7 bohaterów__:
* 5 bohaterów można zdobyć dzięki nauce Zarządzanie bohaterami (__ każdy poziom__ nauki zwiększa liczbę dostępnych bohaterów, całkowita maksymalna liczba bohaterów = 5)
* 1 bohatera można zdobyć dzięki nauce Bohater dowódca (__ cała nauka__ daje +1 jednego bohatera)
* + 1 bohatera daje specjalny zestaw artefaktów.