This page (revision-55) was last changed on 26-Apr-2021 11:43 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 11:51 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
55 26-Apr-2021 11:43 2 KB Administrator to previous
54 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
53 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
52 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
51 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
50 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
49 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
48 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
47 26-Apr-2021 11:52 2 KB Administrator to previous | to last
46 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
45 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
44 26-Apr-2021 11:52 2 KB Administrator to previous | to last Звания ==> Title
43 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last
42 26-Apr-2021 11:52 2 KB Administrator to previous | to last
41 26-Apr-2021 11:51 2 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 6 removed one line
At line 7 added 2 lines
__W grze dostępna jest funkcja ZEMSTA.__ Jeśli Twoje miasto zostanie zaatakowane przez gracza o niższej randze, masz jednorazową okazję zemsty od momentu zaatakowania Twojego miasta atakując dowolne miasto atakującego w ciągu 24 godzin. \\
\\